salærsatsaksjon


Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith og rådgivere. Foto.

Får økt innflytelse over salæret

Advokatforeningen skal heretter konsulteres før størrelsen på neste års salærsats blir bestemt, heter det i den blågrønne regjeringserklæringen.


Et åttitalls advokater. Foto.

Samlet til aksjon

– Vi er klare til å aksjonere! Over åtti Oslo-advokater samlet seg foran Oslo tinghus for å vise sitt engasjement for aksjonen for høyere salærsats.


Geir Engebretsen. Foto.

Vurderer å fengsle uten forsvarer

Oslo tingrett vurderer om det er forsvarlig å gjennomføre fengslingsmøter uten advokat til stede, forteller sorenskriver i Oslo, Geir Engebretsen.