opphavsrett

– Lovdata trolig beskyttet av databasevern

Lovdatas lovsamling kan være beskyttet av databasevern, mener postdoktor ved UiB. Norsk journalistlag mener at nettstedet Rettspraksis.no har startet en viktig kamp for å sikre offentligheten gratis informasjon fra norske domstoler. Også Redaktørforeningen vil ha mer åpenhet og ønsker å «slippe dommene fri».


Slipp dommene fri!

Lover, forarbeider og rettspraksis bør være enkelt og gratis tilgjengelig for publikum. Det er hva striden rundt Rettspraksis.no handler om.