Her er studentene mest ettertraktede arbeidsgivere

Wikborg Rein ble i fjor nominert til Advokatforeningens talentpris for sitt arbeid med å verdsette, utvikle og beholde juridiske talenter. Firmaet er det mest attraktive private advokatfirmaet for studenter, ifølge fersk undersøkelse. Caroline Skaar Landsværk fortalte i et intervju med Advokatbladet at selskapets tilitt til de ferskeste ansatte er et viktig bidrag til talentutviklingen. Foto: Geir Egil Skog

Politiet, Utenriksdepartementet og tingrettene er de tre mest attraktive arbeidsgiverne i justissektoren, men Wikborg Rein det mest attraktive advokatfirmaet, ifølge en undersøkelse gjort av analyseselskapet Universum.

Universum har spurt drøye tolv tusen studenter om hvor de helst vil jobbe, og laget egne oversikter innenfor ulike næringer som business, IT, juss, ingeniørfag og naturvitenskapelige fag og humaniora / utdanning og kunstfag.

Undersøkelsen ble gjort mellom oktober i fjor og mars i år, og omtatter studenter ved 26 universiteter og høyskoler. Det er offentlige etater som topper listen, men blant de private advokatfirmaene, har Wikborg Rein fått flest stemmer, tett etterfulgt av BAHR, Schjødt, Wiersholm og Thommessen.

Wikborg Rein Faksimile

«WR rangeres som nr. 8 blant jusstudentene og holder seg dermed stabilt høyt over tid i toppsjiktet sammen med de gjeveste arbeidsgiverne i landet. Dette resulterer i at ingen andre i bransjen ligger høyere enn WR på Universums attraktivitetsliste og defineres dermed som «bransjens beste» arbeidsgiver», skriver Wikborg Rein på sine nettsider. Faksimile: Wikborg Rein

Undersøkelsen kan lastes ned her.

De mest attraktive arbeidsgiverne for jusstudenter

1. Politiet

2. Utenriksdepartementet

3. Tingrettene

4. Høyesterett

5. Regjeringsadvokaten

6. Økokrim

7. Justisdepartementet, lovavdelingen

8. Wikborg Rein

9. Justisdepartementet, øvrige avdelinger

10. BAHR

11. Schjødt

12. Wiersholm

13. Thommessen

14. Statsadvokatembetene

15. Sivilombudsmannen

16. DNB

17. Hjort

18. SANDS

19. Deloitte

20. Kommuneadvokaten i Oslo

21. PWC

22. EY

23. Statoil

24. Juridisk faktultet, UiO

25. Arbeids- og sosialdepartementet

26. Arntzen de Besche

27. Selmer

28. Kluge

29. Haavind

30. Skatteetaten

31. Simonsen Vogt Wiig

32. McKinsey & Company

33. Aker Solutions

34. Konkurransetilsynet

35. Forsvarsmateriell

36. GJensidige

37. KMMG

38. Juridisk fakultet, UiB

39. Hydro

40. DLA Piper Norway

41. Finanstilsynet

42. Finansdepartementet

43. Bull & Co.

44. Grette

45. Kvale

46. Hestenes og Dramer & Co (endret navn til Sulland i april 2017, red. anmerk.)

47. Brækhus Dege (endret navn til Brækhus Advokatfirma)

48. Skuld

49. Gard

LES MER: Om Wikborg Rein: – Vi har kultur for å lytte til de ferskeste