Professor Erik Røsæg ved Universitetet i Oslo underviser i konkurs- og panterett og er kritisk til at faget skal legges ned. Foto: Advokatbladet
Professor Erik Røsæg ved Universitetet i Oslo underviser i konkurs- og panterett og er kritisk til at faget skal legges ned. Foto: Advokatbladet

- Er en god grunn til at det har vært undervist panterett og konkursrett ved UiO i 200 år

Professor Erik Røsæg mener det er rystende at Universitetet i Oslo har valgt å droppe konkurs- og panterett som eget fag. - Ikke nok at en advokat kan lese seg opp når hun skjønner det er nødvendig, mener professoren.

Published

Fra og med neste høst blir det slutt på faget konkurs- og panterett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I et innlegg i Dagens Næringsliv mandag beskriver professor Erik Røsæg nedleggelsen av faget som «rystende». Professoren mener fakultetet viser mangel på samfunnsansvar.

«Nær alle som har kjøpt bolig eller drevet næringsvirksomhet har inngått pantavtaler. Disse avtalene er ikke bare mange, men også av særdeles vesentlig størrelse sammenlignet med den enkeltes økonomi. De sikrer for eksempel långivere en særrett til dekning om låntageren skulle mangle penger, og gjøre det slik sett lettere å få lån. Bankenes utlånsvirksomhet bygger mye på pant, fordi de skal drive med minst mulig risiko. Det er vanskelig å se noen avtaletype som er viktigere for økonomien i samfunnet».

«Å la advokater praktisere uten grunnleggende kunnskap om dette, er ikke heldig», tillegger professoren.

- Sentralt for advokater

Røsæg peker i innlegget på at det årlig er mellom fem og seks tusen konkurser og tvangsavviklinger i Norge - og langt flere uformelle ordninger for personer og bedrifter i økonomiske vanskeligheter. Professoren mener det er sentralt at advokater skal kunne forholde seg til risikoen for at andre går konkurs.

<html><head></head><body> Faksimile Dagens Næringsliv 7. januar</body></html>
Faksimile Dagens Næringsliv 7. januar

«Jeg vil ikke unne noen å ha en advokat i økonomiske saker som ikke kan dette godt», påpeker Røsæg.

Professoren underviser i dag i faget.

«Jeg tror det er en god grunn til at det har vært undervist panterett og konkursrett ved UiO i 200 år, slik det også ble undervist for norske studenter i København før UiO ble etablert. Og jeg tror det er en god grunn til at fakultetene i Bergen og Tromsø har dette som store, obligatoriske fag.»

- Ikke med i innstillingen

Dekan Erling Hjelmeng ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo opplyser overfor Advokatbladet at nedleggelsen skjer etter en totalgjennomgang av alle valg-emnene.

- Vi hadde totalt 74 emner å velge i. Antall valgemner er nå nede i under femti.  Det har vært prosesser hvor instituttene har kommet med sine innstillinger, der faget ikke var med i innstillingen, så dette er diskusjoner som vi har lagt til fagmiljøene, påpeker Hjelmeng.

- Når det gjelder Eriks argumenter, oppfatter jeg at disse går mer på at han mener konkurs- og panterett bør være obligatorisk fag. Det er et synspunkt man kan ha stor sympati for, tillegger professoren.

<html><head></head><body> Professor og studiedekan Erling Hjelmeng forsvarer nedleggelsen av faget. Foto: Henrik Skjevestad</body></html>
Professor og studiedekan Erling Hjelmeng forsvarer nedleggelsen av faget. Foto: Henrik Skjevestad

Kun et valgfag

Han opplyser at fakultetet har hatt en løpende dialog internt om hvordan de skal sy sammen jusstudiet, og understreker at man ikke kan endre dette hvert år.

- Det kan virke på kronikken i DN som at det er et tidligere obligatorisk emne vi nå legger ned. Men dette er altså et valgfag med en oppslutning som har vært midt på treet - og som vi av ressursmessige og budsjettmessige årsaker ser oss nødt til  å legge ned.

- Hvordan skal advokater nå få den opplæring i konkurs- og panterett Røsæg mener er så viktig?

- Det er et spørsmål hvor langt fakultets samfunnsansvar rekker. I utgangspunktet tilbys faget ved de andre juridiske studiestedene. Ti studiepoeng vil uansett aldri bli mer enn en innføring. Om det er etterspørsel etter dette faget er vi avhengige av mer bevillinger, gjerne øremerket. Vi hadde opprettet faget igjen på flekken om vi hadde fått øremerket midler fra Justis- og beredskaps-departementet. Det er alltid vanskelig å legge ned fag, og det vil alltids finnes gode faglige argumenter for at nettopp det faget man legger ned er viktig, påpeker Hjelmeng.

- Ikke en god prioriteringsprosess

Hjelmeng mener det har vært en god og grundig prosess. Det er professor Erik Røsæg uenig i.

- Begrunnelsen for å fjerne faget lyder i sin helhet slik: «Konkurs- og panterett innstillast endå det har bra oppmøte fordi det ikkje står så sentralt i dei særskilde faglege satsingane på instituttet.» Faget er altså bare vurdert mot de særskilte faglige satsingene på Nordisk institutt for sjørett, og det er klart nok ikke spor av helhetstenking i et fakultets- eller samfunnsperspektiv, skriver Røsæg i en epost til Advokatbladet.

Røsæg mener en prosess som ikke inneholder slike vurderinger ikke kan sies å være god. Han mener det er uforståelig for at de besluttende organer ikke reparerte denne mangelen, skriver han.

- På instituttet har jeg for øvrig fått bekreftet at innstillingen var ment slik den sto, og at man ikke hadde tatt stilling til konkurs- og panterett i forhold til instituttets særskilte satsinger. Det ville da også være rart om Sjur Brækhus’ gamle institutt skulle prioritere ned konkurs- og panterett.

Røsæg omtaler prioriteringen av valgemnene som "snever".

- Fag som ble prioritert foran konkurs- og panterett viser da også klart at det ikke var noen helhetsvurdering man hadde gjort. Når to varianter av sjørett, to varianter av forsikringsrett og to varianter av petroleumsrett er prioritert før konkurs- og panterett er vurderingen særdeles snever.

- Det er klart man kan være uenige om vurderinger. Men jeg synes et minstekrav for beslutningstakere på et juridisk fakultet må være at de faktisk vurderer.