Advokat Kjetil Nilsen i Finnmark synes det er svært skuffende at kuttet i reisesalæret opprettholdes i budsjettet for neste år. I mars kjørte han snøscooter fra Alta til Lakselv for å være med på årsmøtet i Finnmark krets. Foto: Nina Schmidt
Advokat Kjetil Nilsen i Finnmark synes det er svært skuffende at kuttet i reisesalæret opprettholdes i budsjettet for neste år. I mars kjørte han snøscooter fra Alta til Lakselv for å være med på årsmøtet i Finnmark krets. Foto: Nina Schmidt

Har ikke lenger råd til sekretær etter reise-kuttet

Finnmark-advokat Kjetil Nilsen mener at regjeringen med sitt statsbudsjett viser at justispolitikken ikke er et prioritert område. Hans kontorfellesskap har ikke lenger råd til sekretær.

Published

- Salærsatsøkningen med tjue kroner er OK, men etterslepet fra de siste årene er ikke tatt inn. Men ekstra skuffende er det at halvert salærsats på reise opprettholdes - selv om dette ikke var overraskende, sier Nilsen.

Som advokat i Finnmark må han reise over store avstander. Kuttet i reisesalæret har fått store konsekvenser både for ham selv om de øvrige to advokatene i kontorfellesskapet Alta-advokatene, forteller han.

- Vi har for eksempel unnlatt å ansette ny sekretær, etter at våre to sekretærer gikk av med pensjon den 1. september. Dette fordi to av tre advokater hos oss i hovedsak jobber med saker som dekkes av offentlig salærsats, og vi begge reiser mye. Da er det ikke regningssvarende å ha sekretær lenger, sier Nilsen.

- Deprimerende

Han er selv fast forsvarer i Hammerfest, som ligger snaue 140 kilometer fra Alta.

På Advokatforeningens kretsmøte i Finnmark krets, som ble arrangert i Lakselv i mars, fortalte Nilsen at han nå må velge sine reiser med omhu, ettersom tidsbruken på reise er stor i fylket, og betalingen altså er blitt halvert.

- Jeg sitter akkurat nå og skriver en faktura mot Indre Finnmark tingrett i Tana, der jeg har et reisefravær på 11,5 timer for en sak som ble behandlet på fem timer. Deler av reisetiden var på søndag, og bare to av timene var i kontortiden. Man kan bli deprimert av mindre, sa Nilsen da Advokatbladet var i kontakt med ham i forrige uke.

Avstanden mellom Alta og Tana er  376 kilometer.

- Full salærsats i arbeidstiden

Nilsen foreslår det han kaller en mellomløsning for å godtgjøre advokater i distriktene.

- En mellomløsning for oss som er tvunget til å reise mye og langt, kunne vært at full salærsats innvilges mellom klokka åtte og 16, og tre fjerdedeler utenom dette, foreslår han.

Han sier at han generelt frykter fortsatt lang saksbehandlingstid i hele straffesakskjeden, "fordi hverken politi eller domstolene får det de har behov for".

Han er også kritisk til at inntektsgrensen for å få fri rettshjelp står på stedet hvil.

- Enda flere vil utelukkes til neste år, ettersom grensa ikke foreslås hevet, sier Nilsen.

LES FLERE SAKER OM STATSBUDSJETTET

Salærsatsen økes med tjue kroner til 1040 kroner

Statssekretær Sveinung Rotevatn: Betydelig rom for omprioriteringer av rettshjelp

Domstoladministrasjonen ba om 30 millioner til teknisk utstyr, fikk 13