I underkant av tretten prosent av de innklagede advokatene ble felt, viser Advokatbladets gjennomgang av høstens disiplinærsaker. Illustrasjonsfoto.
I underkant av tretten prosent av de innklagede advokatene ble felt, viser Advokatbladets gjennomgang av høstens disiplinærsaker. Illustrasjonsfoto.

Sendte seksualiserte filmer og bilder til klient

En advokat fra Østfold og Follo krets får advarsel fra Disiplinærutvalget etter å ha sendt seksualiserte videoer og private bilder til en klient.

Published

Det var mens advokaten bistod en småbarnsmor i kampen om omsorg for barna sine, at hun fikk tilsendt flere bilder og videoer fra advokaten.

Blant annet skal han ha kommentert et Facebook-bilde med: «Se der, ja. Nå snakker vi sexy flott deilig babe», skriver VG.

Advokaten skal også ha sendt henne et bilde av seg selv mens han løp naken på en strand, i tillegg til flere andre bilder, ifølge avisen. Utvalget mener oppførselen kan svekke tilliten til advokatstanden og advokatens rolle generelt.

Brudd på uavhengigheten

Disiplinærutvalget mener ifølge VG at han har havnet på kollisjonskurs med advokaters plikt til uavhengighet, og at han har latt seg påvirke av egne interesser.

I Regler for god advokatskikk står det i punkt 2.1.1 at:

For å leve opp til forpliktelsene som en advokat påtar seg, er det nødvendig at han er uavhengig slik at hans råd og handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn. Især er det påkrevet at han ikke lar seg påvirke av egne personlige interesser eller press utenfra. Advokaten må unngå at hans uavhengighet svekkes, og han må ikke gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes sin klient, retten eller tredjemann.

Ifølge VG mener utvalget at det er sterkt kritikkverdig at advokaten fant det naturlig å kommunisere seksuelt med kvinnen, og er helt uenig i advokatens oppfatning om at man kan svare seksuelle meldinger på samme måte dersom man får meldingene tilsendt. Her mener utvalget at han ikke burde opprettholdt slik kontakt hvis den ble initiert av klienten.

– Har ikke opptrådt korrekt

Utvalget mener det er nødvendig å reagerer strengt på advokatens oppførsel og gi han en advarsel, da han fikk kritikk for liknende forhold tidligere i år etter en klage fra oktober 2017. Da ble han klaget inn til Disiplinærutvalget etter å ha innledet et forhold til klagers daværende samboer, og videre arbeidet som hennes advokat i en påfølgende konflikt etter bruddet.

I en epost til VG skriver advokaten at han tar konklusjonen til etterretning.

– Selv om jeg ikke er enig i saksfremstillingen, innser jeg at jeg ikke har opptrådt korrekt overfor min klient og jeg har tatt lærdom av denne saken. Det er mitt ansvar som advokat å se til at kommunikasjonen mellom meg og min klient er korrekt, skriver han.