Advokat René Stub-Christiansen ga i januar ut boken Døves rettshistorie, som handler om hvordan døves språk, identitet og kultur ble som den er i dag.
Advokat René Stub-Christiansen ga i januar ut boken Døves rettshistorie, som handler om hvordan døves språk, identitet og kultur ble som den er i dag.

Fikk en million til rettshjelp for døve

Advokat René Stub-Christiansen brenner for å bedre rettssikkerheten for døve, og har tidligere jobbet gratis for Norges Døveforbund. På tirsdag ble han overrasket med én million kroner for prosjektet «Døv rettshjelp».

Published

– Det var ikke i mine villeste tanker at dagen skulle starte slik. Dette blir bra, altså. Dette gleder jeg meg til, sier Stub-Christiansen til Drammens Tidende.

Bare et øyeblikk tidligere ble han overrasket med penger, blomster og et pressekorps på trammen.

Det var et spesielt menneskemøte som skulle avgjøre Stub-Christiansens karrieresatsning, forteller han til Advokatbladet.

– Det var rett og slett medfølelse for en døv person som jeg så falt utenfor. I hans miljø var det få eller ingen menn som kunne tegnspråk, bare damer. Det er jo for så vidt ingenting galt med det, men jeg tror vi menn noen ganger har behov for mannfolkprat. Jeg tenkte at det må være helt forferdelig for denne døve mannen at han aldri kan ha en ordentlig prat mann til mann uten å være avhengig av kona eller andre som mellomledd.

– Diskriminering av døve er godt etablert

Advokaten fra Drammen har brukt mye tid og engasjement på å gi døve en sterkere posisjon i møte med rettsvesenet. Han er klar på at det er manglende kunnskap som skaper flest utfordringer.

– Det er lite kunnskap om hva døve kan og ikke kan, om deres kultur og døve generelt. Mangel på kunnskap kan være grobunn for misoppfatninger som igjen kan føre til gale slutninger – noen ganger med rettslige følger. Et kjent eksempel på dette er Fritz Moen-saken som førte til at en døv mann ble dømt for to drap som han ikke hadde begått.

I sin kamp for døves rettssikkerhet, har Stub-Christiansen søkt penger fra ExtraStiftelsen.

– Diskriminering av døve og tunghørte er så utbredt at det finnes et eget begrep, «audisme», som benevnelse for slike holdninger, skriver han i sin søknad.

Videre kan man lese at:

– Døve har et særlig behov for rettshjelp slik at deres rettsposisjon kan likestilles med resten av befolkningen.

Vil gi gratis rettshjelp

I 2017 skrev Stub-Christiansen boken «Døves rettshistorie» i samarbeid med Norges Døveforbund hvor hensikt var å skape økt forståelse for hvorfor ting er som de er i dag.

– Det er eksempelvis få som kanskje vet at døve ble nektet tegnspråkopplæring i døveskolene fram til 1970-tallet. De fikk heller ikke lovbestemt rett til tolk før 1994.

Nå ønsker han å ta arbeidet et steg videre med midlene fra ExtraStiftelsen. Målet er å få på plass et tilbud om gratis rettshjelp til døve over hele landet innen utgangen av 2020.

– Jeg ser for meg et slags rettighetssenter der døve kan henvende seg og blir møtt med jurister som både kan tegnspråk og har særlig kunnskap om døves rettsstilling, utdyper han.

Pengene i boks

Det var altså pengene fra stiftelsen fagrådgiver Ida Svege fikk æren av å overrekke en tidlig tirsdagsmorgen den 12.juni.

– Dette prosjektet er veldig spennende, og her fikk vi inn en veldig god søknad, sier hun til Drammens Tidende.

Drammens-advokat Stub-Christiansen er selv hørende. Han gikk på tegnspråkkurs allerede som 16-åring, og for fem år siden gjorde han alvor av å lære seg språket og jobbet gratis for døveforbundet for å øve aktivt i et tegnspråkmiljø.

Han har en klar oppfordring til advokater og dommere som skal jobbe med døve i retten.

– Tegnspråk er et relativt ungt språk, og vi kan ikke stole blindt på tegnspråktolkingen. Juridiske uttrykk er fremmedord for de fleste døve og man må aldri gå ut fra at de forstår meningsinnholdet selv om tolken tilsynelatende greier å oversette fra talespråk til tegn.

Stub-Christiansen Advokatfirma har medlemsavtale med Norges Døveforbund, opplyser firmaet på sine nettsider.

Dette er ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen jobber med å fremme prosjekter og forskning innen fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Det er kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen som etablerte stiftelsen, som i dag består av 36 medlemsorganisasjoner og rundt 1,6 millioner medlemmer totalt.