Advokat Hege Salomon er svært kritisk til at Molde ikke suspenderer sin voldektstiltalte eliteseriespiller. Arkivfoto: Henrik Skjevestad
Advokat Hege Salomon er svært kritisk til at Molde ikke suspenderer sin voldektstiltalte eliteseriespiller. Arkivfoto: Henrik Skjevestad

Mener voldtektstiltalt fotballspiller burde vært suspendert

Leder av Advokatforeningens bistandsadvokat-utvalg, Hege Salomon, er kritisk til at en Molde-spiller som er tiltalt for sove-voldtekt fremdeles får spille kamper for klubben.

Published

Senest søndag kveld var den tiltalte Molde-spilleren i Ole Gunnar Solskjærs tropp med i prestisjekampen mot Rosenborg. Det får lederen i Advokatforeningens bistandsadvokat-utvalg til å reagere. Spilleren er tiltalt etter paragraf 291B, som ved domfellelse gir en minstestraff på tre års fengsel. Saken skal opp for Romsdal tingrett til høsten.

- All den tid det er tatt ut tiltale i saken synes jeg fotballspilleren burde suspenderes, sier Hege Salomon til Advokatbladet.

Salomon mener at hensynet til fornærmede bør veie tyngre enn hensynet til tiltalte når påtalemyndigheten har funnet at det foreligger tilstrekkelig bevis for domfellelse.

- At en så alvorlig tiltale ikke får konsekvenser for en profilert person som burde fremstå som et forbilde, gir en svært uheldig signaleffekt til andre voldtektsofre, tillegger hun.

I forbindelse med kampanjen #metoo har flere profilerte politikere måttet forlate sine verv, selv etter beskyldninger av mindre alvorlig grad enn voldtekt.

- Det er et paradoks at man i lys av #metoo kampanjen, ikke har større forståelse for hvor støtende dette kan fremstå for offeret i saken, mener Salomon.

Spillerens forsvarer, advokat Øyvind Panzer Iversen i Øverbø Gjørtz, er ikke enig.

- Jeg vet ikke på hvilket grunnlag advokat Salomon uttaler seg om denne konkrete saken, og om hun i det hele tatt har foretatt en rettslig vurdering av arbeidsmiljølovens regler knyttet til suspensjon. Jeg er i alle tilfeller helt uenig i hennes vurdering, og ønsker ikke bidra til ytterligere debatt om dette, sier  Iversen.