Utenfor Oslo tinghus hadde miljøaktivistene satt opp en isskulptur da saken gikk for tingretten tidligere i vinter. Arkivfoto: Nina Schmidt
Utenfor Oslo tinghus hadde miljøaktivistene satt opp en isskulptur da saken gikk for tingretten tidligere i vinter. Arkivfoto: Nina Schmidt

Anker klimadommen til Høyesterett

Greenpeace og Natur og Ungdom mener klimadommen fra Oslo tingrett kan få så alvorlige konsekvenser at de forsøker anke dommen rett til Høyesterett.

Published

– Det er krystallklart at staten bryter Grunnloven og vår rett til et sunt miljø ved å tildele nye oljefelt. Den norske oljepolitikken svikter min generasjon og truer framtida vår. Derfor anker vi, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom i en melding.

I Oslo tingrett tapte de to organisasjonene, samt partshjelperen Besteforeldrenes klimaaksjon, og ble i tillegg idømt 580.000 kroner i sakskostnader.

Organisasjonene mener det er skjedd brudd på Grunnlovens miljøparagraf § 112 over tildeling av ti nye oljelisenser i et nytt område i Barentshavet. Da lisensene ble tildelt, var det første gang på tjue år at staten åpnet så store nye områder for oljevirksomhet i Arktis.

Natur og Ungdom og Greenpeace mener klimatrusselen er så alvorlig at det haster med å få stanset oljelisensene, og forsøker derfor få ankesaken direkte til Høyesterett.

Ifølge Tvisteloven § 30 2. kan en direkte anke til Høyesterett kun tillates om saken reises særlig viktige prinsipielle spørsmål:

"Direkte anke innebærer et unntak fra den ordinære prosessordningen, og skal bare tillates der det er særlig behov for det. Kravet om at saken må reise særlig viktige prinsipielle spørsmål, må ses i sammenheng med den alminnelige adgangen til å få ankesaker behandlet i Høyesterett, se § 30-4. Bakgrunnen er at Høyesteretts hovedoppgave er å bidra til rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. I tillegg må det være av betydning å få en rask avklaring av Høyesteretts standpunkt. Hensynet til forsvarlig saksbehandling må ikke tale mot direkte anke. Dersom saken reiser spørsmål som beror på vurderinger av umiddelbare bevis, taler det mot at direkte anke skal tillates.", heter det

Les også: - Domstolene uegnet til å overprøve konsekvensene

– Vi forventer at Høyesterett gir klimaet den beskyttelsen det behøver. Det er ikke rom for arktisk olje om vi skal nå togradersmålet, langt mindre 1,5-gradersmålet, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen, i meldingen.

Advokat Cathrine Hambro ved Wahl-Larsen Advokatfirma representerer miljøorganisasjonene sammen med Emanuel Feinberg fra advokatfirmaet Glittertind.

– Formålet med § 112 er å ivareta innbyggernes og etterslektens miljørettigheter. Dersom utslipp fra norskprodusert olje rammer disse rettighetene, er det brudd på § 112 uavhengig av hvor den forbrennes, argumenterer Cathrine Hambro i meldingen.

Statsadvokat Fredrik Sejersted argumenterte i hovedforhandlingen på sin side for at saken var en amerikanisering av norske rettsaker.

– De ønsker rettsliggjøring, å flytte grensesteiner mellom statsmaktene, domstolene, regjeringen og forvaltningen. De driver inn domstolen for å overstyre de brede demokratiske premissene som ligger til grunn for norsk petroleumspolitikk. Det er en type grunnlovsaktivisme som vi ikke har sett i Norge eller i Norden ellers, og som er dypt fremmed for den nordiske rettstradisjonen. Det ville være en ganske dramatisk kursendring hvis vi skulle åpne for det. Dette er en type søksmål som vi har sett i USA, et forsøk på amerikanisering av norske rettssaker, sa Sejersted.