Bergens-advokat John Erik Aarsheim er representant for Yngre advokater i Advokatforeningens hovedstyre.
Bergens-advokat John Erik Aarsheim er representant for Yngre advokater i Advokatforeningens hovedstyre.

Disse er nye i Advokatforeningens utvalg

En rekke nye og velkjente navn er klare for å gjøre en innsats i ulike utvalg. Se alle her!

Arbeidsrett: Simen Lium.

Asyl- og utlendingsrett: Emilie W. Refseth.

<html><head></head><body> Silje Christine Hellesen i Eurojuris er kretsleder i Haugesund krets og nytt medlem av redaksjonsrådet i Advokatbladet. Arkivfoto: Georg Mathisen</body></html>
Silje Christine Hellesen i Eurojuris er kretsleder i Haugesund krets og nytt medlem av redaksjonsrådet i Advokatbladet. Arkivfoto: Georg Mathisen

Avgiftsrett: Cecilie Aa. Dyrnes, Eivind Bryne, Bjørn C. L. Tovsen, Oddgeir Wiig.

Bygningsrett og reguleringsspørsmål: Kjell Erik Grøsfjeld.

Børs- og verdipapirhandelrett: Marianne Sahl Sveen.

Erstatningsrett: Monica de Jonge.

Familierett, arv og skifte: Hanne S. Espeland.

IKT og personvern: Cecilie Søvik.

Reindrift og samerett: Anja Jonassen, Nils M. Utsi.

Skatterett: Eyvind Sandvik.

Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett: Tine Larsen.

Velferdsrett: Olav Lægreid.

Menneskerettighetsutvalget: Cecilia Dinardi, Elisabeth Brodtkorb.

Yngre advokater: John Erik Aarsheim, Thomas Støer (vara), Kim A. Svenheim (vara).

Advokatbladets redaksjonsråd: Silje C. Hellesen, Halvard Helle.

Oslo: Underutvalg 4: Nina Torgrimsby. Underutvalg 5: Karoline Henriksen. Underutvalg 8: Hans Andreas Hansen.

Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugesund: Lars Faye Ree, Eva Johnsen Holm.

Nord-Norge: Håvars U. Jakobsen, Anne Haraldsvik, Torbjørn S. Holm.

Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark: Jan K. Brekken, Per E. Eid.

Østfold og Follo, Romerike, Hedmark: Monica Melgård, Jeanette V. Svendsen.