Foto: Gyldendal Juridisk
Foto: Gyldendal Juridisk

Tildeling av offentlige kontrakter, 2. utg

Boken gjennomgår reglene for valg av tilbud ved offentlig anskaffelser. Hvert år foretar det offentlige anskaffelser for omlag 500 milliarder kroner, og regelverket for offentlige anskaffelser krever at de fleste av disse baseres på forutgående konkurranser.

Førsteutgaven av boken kom i forbindelse med at anskaffelsesforskriften fra 2006 trådte i kraft. Det har kommet nytt regelverk siden den gang, og utgaven her gir en oppdatert fremstilling av de nye bestemmelsene på rettsområdet.

I andreutgaven er reglene belyst på nytt, gjennom flere saker fra norske og EU-rettslige tvisteløsningsorganer. Boken gjennomgår hvordan tildelingskriterier skal presenteres, og hvilke egenskaper ved tilbudene som kan premieres.

Andreutgaven er utvidet med to nye deler som tar for seg krav til evaluering av tilbudene opp mot de ulike tildelingskriteriene, og krav til den samlede vurderingen av hvilket tilbud som gir det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.

Kristian Jåtog Trygstad, Gyldendal Juridisk, 375 sider, 749 kroner.