Foto: Cappelen Damm Akademisk
Foto: Cappelen Damm Akademisk

Styring og vern – Arbeidsrett i offentlig sektor, 6.utg.

Siktemålet med boken er å gi en helhetlig fremstilling av arbeidsrett for kommuner og fylkeskommuner, og å gi en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten, både på individuelt og kollektivt nivå.

Boken skal skille seg fra andre arbeidsrettslige framstillinger ved at det offentlige som arbeidsgiver står i fokus. Det henvises til aktuelle lovbestemmelser, tariffavtaler og personalhåndboka for kommunesektoren.  Ansettelse, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, virksomhetsoverdragelse, vern mot diskriminering, håndheving og tilsyn, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor.

I hvert kapittel er det egne punkter for statlig sektor, hvor ny lov om statsansatte er innarbeidet i disse punktene.  Boken er ajourført per 1. september 2017.

Gerd Engelsrud, Finn Graff (Illustratør), Cappelen Damm Akademisk, 503 sider, 699 kroner.