Foto: Universitetsforlaget
Foto: Universitetsforlaget

Obligasjonsrett - en innføring

Boken skal gi en grunnleggende innføring i faget obligasjonsrett ved å forklare obligasjonsrettens begrepsbruk og metodelære på en oversiktlig måte, og fremheve de sentrale hensyn som gjør seg gjeldende.

Published

Obligasjonsrett er et omfattende, komplekst rettsområde. Fremstillingen legger vekt på å påvise sammenhenger i rettsstoffet. Boken består av syv kapitler og klargjør reglene om skyldforholdets innhold og oppfyllelse. Videre behandles reglene om kontraktsbrudd, kreditormora og kontraktsrevisjon, i tillegg til enkelte særlige obligasjonsrettslige emner, slik som overdragelse av krav, motregning og foreldelse. Fremstillingen er søkt ajourført per 30. april 2017.

Erlend Haaskjold, Universitetsforlaget, 312 sider, 799 kroner.