Foto: Gyldendal
Foto: Gyldendal

Merverdiavgift

Boken er skrevet av Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) og skal være den eneste fremstillingen som drøfter avgiftsrettslige problemstillinger og utfordringer knyttet til storbedriftssegmentet.

Formålet med boken er å dele Sentralskattekontorets merverdipraksis og erfaringer som er relevante for store virksomheter. Kontorets vedtak og uttalelser er gjengitt i bokens første del, og enkelte erfaringer er utdypet i temaartikler i bokens andre del.

Boken har ikke til hensikt å være en kommentarutgave, men tar sikte på å gjengi kontorets arbeid og kunnskap i de siste tre årene SFS har kontrollert etterlevelsen av merverdiavgift i selskaper og konsern i SFS-manntallet.

Boken er skrevet av i alt 13 medarbeidere fra kontoret, i tillegg til to eksterne forfattere fra henholdsvis industrien og rådgivermiljøet.

Trude Nyberget, Ingrid Midtun Førde, Vivi Schultze, Hans Ivar Syljuåsen (red.), Gyldendal Juridisk, 494 sider, 549 kroner.