Advokat Kim Gerdts er ikke fornøyd med Oslo tingretts behandlingstid. Arkivfoto: Monica Kvaale
Advokat Kim Gerdts er ikke fornøyd med Oslo tingretts behandlingstid. Arkivfoto: Monica Kvaale

Mener Oslo tingrett har en nonchalant holdning til salær-utbetalinger

Advokat Kim Gerdts måtte vente halvannen måned på å få utbetalt salær-oppgaven fra Oslo tingrett.

- Nesten litt komisk når domstolens rutiner er så omtrentlige, sier Gerdts.

Published

Søndag kveld kom advokaten som arbeider i firmaet Advokatene Svarstad Brodtkorb & Gerdts med følgende oppdatering på Facebook:

"Noen tror at advokaters salæroppgaver er inntekt, og ikke omsetning som også skal dekke utgifter til kontoret, forsikringer, kontorleie, telefonutgifter, reiseutgifter etc. etc.

Oslo tingrett er avslappet til at salæroppgaver som er godkjente og lagt til utbetaling 8. januar ennå ikke er utbetalt. Tre uker til nå har de lagt og venter på et tastetrykk i nettbanken🤣 Begrunnelse? Det er mye her nå, men det kommer,- snaaart. Jeg har mottatt en faktura fra domstolen på et rettsgebyr. Jeg lar det ligge 5-6 uker. Gir bare beskjed om at det er mye her, men at den vil bli betalt,- etter hvert."

- Det skjer fra tid til annen at det tar lengre tid enn det skal å få utbetalt salæret. I dette tilfellet leverte jeg en helt «plain» stykkpris salæroppgave, der ingen vurderinger skulle til for å kunne betale den ut. Salæroppgaven ble sendt inn før jul, godkjent, og lagt til utbetaling 8. januar. Regningen har dermed ligget klar i tre uker uten å bli utbetalt, påpeker Gerdts overfor Advokatbladet og tillegger;

- Jeg opplever fra tid til annen en nonchalant holdning fra domstolen når det gjelder betalingsfristen. For meg blir det nesten litt komisk når domstolens rutiner er så omtrentlige, fortsetter Gerdts.

Også for ett år siden måtte den profilerte advokaten vente i mange uker på en utbetaling.

- Det stemmer at to salæroppgaver begge datert 20.12.17 fikk en noe forsinket behandling. Dette skyldes dels juleferien og dels sykefravær i tingrettens økonomiseksjon. Vi beklager de ulemper dette kan ha medført. Begge oppgavene ble godkjent for remittering den 29. januar, og ble utbetalt i dag, 30.1., sier kommunikasjonsjef Irene Ramm i Oslo tinghus til Advokatbladet.no.

Hun tillegger at advokater normalt får utbetalt salæroppgaver innen cirka 20 dager.

- Etter salærforskriften § 7 skal salærfastsetting og utbetaling så vidt mulig skje innen 30 dager. En gjennomgang foretatt i 2017 viste at mer enn ni av ti utbetalinger skjer innenfor denne fristen, og at omkring halvparten av salærene behandles på under 10 dager, påpeker Ramm.

- Det er sjelden, kanskje et par ganger i året, at vi mottar klager på sen salærutbetaling. For øvrig oppfordrer Oslo tingrett advokatene til å ta i bruk Aktørportalen til innsending av salærkrav.

Hun understreker at dette i de fleste tilfellene vil føre til en vesentlig kortere behandlingstid.