Foto: Museum Next Barcelona, Wikimedia Commons
Foto: Museum Next Barcelona, Wikimedia Commons

- Jusstudentene kan ikke kjøpes for tapas og mikrobrygg

Er innflytelsen til de store advokatfirmaene for stor på jusstudiet? Firmaene svarer her på kritikken fra jusstudent Vebjørn Wold i Universitas.

Published

"Det juridiske studiemiljøet har blitt solgt til rike advokatfirmaer. På tide å heve kjøpskontrakten", skriver jusstudent Vebjørn Wold ved Universitetet i Oslo i studentavisen Universitas.

Arntzen de Besche: - Ikke til salgs

Sten Iver Steen i Arntzen de Besche. Foto: Universitetsforlaget
Sten Iver Steen i Arntzen de Besche. Foto: Universitetsforlaget

Vår erfaring er at studentene er meget reflekterte og søker seg til de advokatfirmaer og organisasjoner som har et høyt faglig fokus, og at de slettes ikke kan kjøpes for tapas og mikrobrygg.  

Det sier Sven Iver Steen, managing partner i Arntzen de Besche.

Firmaet arrangerer og deltar på aktiviteter som først og fremst er faglig forankret, forteller han.

– Vi avholder flere eksamensrettede forelesninger for alle jusstudenter innenfor flere ulike fagområder, som EØS-rett, forvaltningsrett, tingsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, petroleumskontrakter og obligasjonsrett. Tilbakemeldingene vi får tilsier at studentene er positive til faglig påfyll, og at de har utbytte av at stoffet presenteres med en annen vinkling enn forelesningene på UIO og UIB, sier Steen.

Firmaet sponser og samarbeider tett med fagstyret på UiB, og med ELSA Norge i forbindelse med ELSAs Nasjonale Forhandlingskonkurranse, forteller han.

Tilstedeværelse på universitetene er viktig for rekrutteringen, sier han.

–  Både det offentlige og advokatfirmaene kan bli enda flinkere til å informere om hvilke muligheter studentene har, sier Steen.

 

Ola Ø. Nisja og Kaspar N. Thommessen.
Ola Ø. Nisja og Kaspar N. Thommessen.

[caption id="attachment_9382" align="alignright" width="300"] Ola Ø. Nisja og Kaspar N. Thommessen.[/caption]

 Vi er ikke uenige i at advokatfirmaene er meget synlige på fakultetet sammenlignet med andre viktige arbeidsgivere, for eksempel i det offentlige.

Dette sier advokatene Ola Ø. Nisja og Kaspar N. Thommessen i Wikborg Rein, som er henholdsvis rekrutteringsansvarlig og ansvarlig for firmaets traineeordning.

– Vi forsøker å være tydelige overfor studentene på at det finnes en lang rekke spennende arbeidsplasser for jurister, og at de bør benytte seg av mulighetene som finnes for å få innblikk i disse.

De to mener at det ikke er en ulempe at jusstudenter på et tidspunkt får et forhold til alt det de kan gjøre når de blir ferdige på studiet.

– Vi har over tid bekymret oss for at for pågående aktivitet fra advokatfirmaene kan bidra til å øke det unødvendig høye stressnivået som for mange jusstudenter preges av. Dette arbeider vi helt bevisst for bidra til å motvirke som best vi kan, slik at studentene i stedet kan konsentrere seg om å bli gode jurister og nyte en flott og lærerik studietid, sier Nisja og Thommessen.

I firmaets studentavis Update student 2017 tar Wikborg Rein opp det høye karakterpresset på jusstudiet, og informerer studentene om at det ikke bare er de enkelte karakterene som teller når de skal søke jobb etter studiet.

 

Morten Smørdal i BAHR.
Morten Smørdal i BAHR.

[caption id="attachment_9383" align="alignleft" width="300"] Morten Smørdal i BAHR.[/caption]

– Jusstudier gir mange yrkesmuligheter. Advokatfirmaene, i likhet med andre potensielle arbeidsgivere, må være synlige for studentene og forklare hva advokatyrket kan innebære for å kunne tiltrekke seg gode kandidater, sier managing partner Morten P. Smørdal i BA-HR.

– Vi har inntrykk av at vårt bidrag til undervisningen, og muligheten til traineeopphold i BA-HR, oppfattes positivt av studentene. Et godt forhold mellom universitetene, studentmiljøene og arbeidslivet er positivt. Det er et poeng at det utvikles kompetanse som også etterspørres i arbeidslivet, sier Smørdal.

 

 

Nils Thommessen i Wiersholm.
Nils Thommessen i Wiersholm.

[caption id="attachment_9384" align="alignright" width="300"] Nils Thommessen i Wiersholm.[/caption]

–  Jeg vet ikke hva slags erfaring Wold baserer seg på, men jeg tror nok han skyter et godt stykke over mål. Det er svært brede og sterke fagmiljøer i de store advokatfirmaene, sier Nils H. Thommessen, managing partner Wiersholm.

–  Vår faglige kompetanse er avgjørende for vår evne til å gi våre klienter de beste rådene. Både vi og våre kolleger i de andre store firmaene er svært opptatt av forholdet mellom juss og samfunnet rundt oss. Som ett av flere eksempler kan jeg nevne at vi i Wiersholm i fjor brukte cirka tre årsverk på pro bono-arbeid for veldedige organisasjoner og for individer som har et behov for bistand, sier Thommessen.

Han mener at firmaets brede og gode faglige miljø er blant hovedgrunnene til at nyutdannede velger Wiersholm som arbeidsgiver. Wiersholm har et godt samarbeid med studentforeningene og juridisk fakultet, men har ingen innflytelse over jusstudiet annet enn å bidra til den generelle utviklingen av faget gjennom sitt virke, fremholder han.

–  Arbeidslivet må være tydelige på hvilken kompetanse som etterspørres og hvilke kvalifikasjonskrav de stiller. Målet med en fullendt utdanning er tross alt som regel å skaffe seg en jobb. Så får det være opp til hver enkelt å vurdere hva som gjør en arbeidsgiver mer attraktiv enn andre, og tilpasse studiespesialiseringen sin til dette, sier Thommessen.