tvisteloven


Illustrasjonsfoto

Tvistelovsendringer: Foreslår salærtak og mer ankenekt

Justisdepartementet vil ha et tak på advokatenes salærer i saker der tvistesummen er på under en halv million kroner. Tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei mener summen bør økes til én million, og tror forslaget vil skape debatt.