RGA

Vil ikke ha egen menneskerettighetsregel for advokater

«En fri og uavhengig advokatstand er en grunnpilar i en rettsstat. Denne bør ikke settes i fare selv om Advokatforeningen i et anfall av ureflektert entusiasme fremmer et forslag som innebærer nettopp det», skriver advokatene Brynjar Østgård, Steinar Mageli, og Øivind Østberg i et ferskt innlegg.


Illustrasjonsfoto.

15 advokater felt i totalt 116 disiplinærsaker

En advokat hjalp en klient på lukket avdeling med å ringe kjæresten, en annen droppet å fortelle retten at hun ikke lenger hadde fullmakt til å representere et dødsbo, mens en tredje delte fortrolig informasjon i et prosesskriv. Dette er noen av høstens disiplinærsaker.
Christina Steimler og Knut Martin Andreassen. Foto.

Tar «no cure, no pay» litt lenger

Indem advokatfirma lover å betale kundens saksomkostninger dersom kunden skulle tape. Etikkutvalget mener dette bryter med Regler for god advokatskikk. – Det prinsipielt nye er…