rettspraksis.no

Illustrasjonsfoto

– Lovdata gir ikke et fullverdig bilde av rettstilstanden

Både støtteerklæringer og kritikk har strømmet Lovdatas vei etter at nettstedet Rettspraksis.no ble lansert i vår. Mange har engasjert seg i debatten om tilgjengeligheten av rettsavgjørelser i Norge, men hvor mange dommer kan egentlig leses av allmennheten på Lovdatas nettsider?Rettspraksis.no: – Dette er merkelig juss

Under et døgn etter at Lovdata sendte inn begjæringen om midlertidig forføyning ble Rettspraksis.no stengt 1. juni. Nå reagerer de saksøkte på at de muntlige forhandlingene sannsynligvis ikke blir avholdt før i slutten av august.


Opposisjonen i justiskomiteen vil åpne Lovdata

I kjølvannet av striden mellom Lovdata og Rettspraksis.no har debatten om tilgjengelighet av rettsavgjørelser slått ut i full blomst. Nå ønsker opposisjonen på Stortinget at hele arkivet til Lovdata skal være tilgjengelig uten betalingsmur.


– Rettspraksis.no vil gjenoppstå

Rettspraksis.no ber om muntlige forhandlinger etter at kravet fra Lovdata om midlertidig forføyning og stengning av nettstedet fikk fullt medhold fra byfogden. – Vi har ikke gjort noe ulovlig. Vi har laget en aksjon som er nødvendig for å gi borgerne tilgang til rettsavgjørelser, skriver Rettspraksis.no i en pressemelding.


Iwar Arnstad

Replikk: Mistolkning fra Arne Jensen

Kommunikasjonsdirektør Iwar Arnstad i Domstolkommisjonen kommenterer her Arne Jensens kronikk «Slipp dommene fri» om striden rundt nettstedet Rettspraksis.no.


Lovdata får fullt medhold fra Oslo byfogdembete

Retten er enig med Lovdata i at deres databaser over rettsavgjørelser, er omfattet av databasevernet i åndsverkloven, og anser det sannsynliggjort at Rettspraksis.no har krenket Lovdatas databasevern ved å kopiere store deler av Lovdatas database.


Jon Wessel-Aas. Foto

Lovdata saksøker Rettspraksis.no

Lovdata har tatt ut søksmål mot de ansvarlige bak Rettspraksis.no, og har begjært midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete som følge av krenkelse av databasevernet.


– Lovdata trolig beskyttet av databasevern

Lovdatas lovsamling kan være beskyttet av databasevern, mener postdoktor ved UiB. Norsk journalistlag mener at nettstedet Rettspraksis.no har startet en viktig kamp for å sikre offentligheten gratis informasjon fra norske domstoler. Også Redaktørforeningen vil ha mer åpenhet og ønsker å «slippe dommene fri».


Slipp dommene fri!

Lover, forarbeider og rettspraksis bør være enkelt og gratis tilgjengelig for publikum. Det er hva striden rundt Rettspraksis.no handler om.