rettspraksis.no
Halvor Manshaus og Håkon Wium Lie. Foto

Rettspraksis.no tapte mot Lovdata

Dermed må initiativtakerne Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone slette alle rettsavgjørelser hentet fra Lovdatas databaser mellom 2002 og 2007, samt betale 370.000 kroner i omkostninger til stiftelsen. 


Muntlige forhandlinger. Foto

Torsdag startet forhandlingene mellom Lovdata og Rettspraksis.no

Nesten nøyaktig tre måneder etter at Lovdata tok ut søksmål mot initiativtakerne bak Rettspraksis.no og midlertidig forføyning ble et faktum, møttes de i dag til muntlig forhandlinger hos byfogden. Et av hovedstridspunktene var hvorvidt Lovdata kan regnes som et offentlig organ og dermed er omfattet av offentlighetsloven.


Illustrasjonsfoto

– Lovdata gir ikke et fullverdig bilde av rettstilstanden

Både støtteerklæringer og kritikk har strømmet Lovdatas vei etter at nettstedet Rettspraksis.no ble lansert i vår. Mange har engasjert seg i debatten om tilgjengeligheten av rettsavgjørelser i Norge, men hvor mange dommer kan egentlig leses av allmennheten på Lovdatas nettsider?Håkon Wium Lie. Foto

Rettspraksis.no: – Dette er merkelig juss

Under et døgn etter at Lovdata sendte inn begjæringen om midlertidig forføyning ble Rettspraksis.no stengt 1. juni. Nå reagerer de saksøkte på at de muntlige forhandlingene sannsynligvis ikke blir avholdt før i slutten av august.


Opposisjonen i justiskomiteen vil åpne Lovdata

I kjølvannet av striden mellom Lovdata og Rettspraksis.no har debatten om tilgjengelighet av rettsavgjørelser slått ut i full blomst. Nå ønsker opposisjonen på Stortinget at hele arkivet til Lovdata skal være tilgjengelig uten betalingsmur.


– Rettspraksis.no vil gjenoppstå

Rettspraksis.no ber om muntlige forhandlinger etter at kravet fra Lovdata om midlertidig forføyning og stengning av nettstedet fikk fullt medhold fra byfogden. – Vi har ikke gjort noe ulovlig. Vi har laget en aksjon som er nødvendig for å gi borgerne tilgang til rettsavgjørelser, skriver Rettspraksis.no i en pressemelding.