menneskerettigheter

Vil ikke ha egen menneskerettighetsregel for advokater

«En fri og uavhengig advokatstand er en grunnpilar i en rettsstat. Denne bør ikke settes i fare selv om Advokatforeningen i et anfall av ureflektert entusiasme fremmer et forslag som innebærer nettopp det», skriver advokatene Brynjar Østgård, Steinar Mageli, og Øivind Østberg i et ferskt innlegg.


Maria Hessen Jacobsen og to tyrkiske advokater. Foto

Mener Tyrkia ikke lenger kan regnes som en reell rettstat

I morgen markeres den internasjonale dagen for truede advokater over hele verden. I år rettes fokuset mot Tyrkia. «Tyrkiske advokater er våre helter i dag. Å vie dagen til dem er å feire deres mot, utholdenhet og standhaftighet», heter det i dette innlegget, som er forfattet i fellesskap av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Dommerforeningen, ICJ Norge og Politijuristene.






Wiggo Storhaug Larssen Dommerforeningen

Ber nordiske myndigheter presse Polen

Den norske Dommerforeningen ser i likhet med sine søsterorganisasjoner i resten av Norden svært alvorlig på den manglende rettssikkerheten i Polen. Organisasjonenen har sendt brev til sine respektive lands myndigheter der de ber om at det gjøres tiltak for å gjenopprette et uavhengig rettsvesen i Polen.



Petter Eide. Foto.

Omstridt asylforslag fjernes

Danmarks omstridte forslag om å gi nasjonalstatene større makt på bekostning av Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i asylsaker blir trolig fjernet helt fra den såkalte Københavnerklæringen.


Lydia Mugambe. Foto

Vant pris for dom om forsvunnet baby

Høyesterettsdommer Lydia Mugambe i Uganda avsa i fjor en dom som ga et lokalt sykehus ansvar for at en tvillingbaby forsvant etter en fødsel. Dommen vant senere en internasjonal likestillingspris.