justiskomiteenHadiaTajik. Foto

Advarer mot splittelse

I sitt årlige møte med Stortingets justiskomite uttrykte Advokatforeningen frykt for hva som kan bli følgene dersom advokatstanden i Norge splittes i to organisasjoner.