justisdepartementetIllustrasjonsfoto

Tvistelovsendringer: Foreslår salærtak og mer ankenekt

Justisdepartementet vil ha et tak på advokatenes salærer i saker der tvistesummen er på under en halv million kroner. Tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei mener summen bør økes til én million, og tror forslaget vil skape debatt.


Norges Lover. Foto

Vil ha ny forsikringsavtalelov

Advokatforeningen mener hele forsikringsavtaleloven trenger en fornyelse etter Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer for å inkludere IDD.