høyesterett
Illustrasjonsfoto

Kan ikke pålegge advokat å sladde 33.000 sider

Høyesterett har denne uken opphevet kjennelser fra tingretten og lagmannsretten som påla advokat Anne Helsingeng i Hjort, som er forvalter for en fengselsdømt advokat, å sladde 33.000 sider med advokatregnskap og utlevere disse til motparten.

Foto av løve i Høyesterett

EU- og EØS-saker gir tre dager ekstra beslutningstid i Høyesterett

I hver femte sak som avgjøres i Høyesterett, må dommerne forholde seg eksplisitt til EMK, mens de i om lag hver fjortende sak må forholde seg til EU- og EØS-lover, viser en undersøkelse. De internasjonale rettskildene fører til at tiden Høyesterett bruker på å ta en beslutning, øker med én dag for EMK-saker, og nærmere tre dager for saker som har referanser til EU- eller EØS-lover.