Domstoladministrasjonen
Bård Tønder. Foto

Vil ha ny finansieringsform for domstolene

Domstoladministrasjonen (DA) er lei av politikernes honnørord, og ønsker seg radikale endringer i måten domstolene finansieres på. – Domstolkommisjonen er vårt håp, sier styreleder Bård Tønder.
Arbeidsgruppen. Foto.

Lager felles retningslinjer for sivile saker

En arbeidsgruppe med representanter fra Domstoladministrasjonen, Dommerforeningen og Advokatforeningen har fått i oppgave å lage felles retningslinjer for behandling av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene, og for digital iretteføring av sivile saker.Jenny Melum. Foto.

Tar bedre vare på vitner

Vitner har fått egne vitnestøtter og en app som forklarer hva som skjer i rettssalen. Den animerte opplysningsfilmen Skal du vitne (finnes på YouTube og domstol.no) og en vitnebrosjyre oversatt til tolv språk er siste bidrag fra DA til en bedre vitneopplevelse, forteller Jenny Melum.