Borgarting lagmannsrett

Mette Jenssen og Marianne Vollan. Foto

Borgarting lagmannsrett kjemper mot halvannet års saksbehandlingstid

Borgarting legger ikke skjul på at det er vanskelig å få ned den lange saksbehandlingstiden i Norges største ankedomstol. – En viktig del av rettssikkerheten er å få saken sin trygt, godt og forsvarlig behandlet. En annen viktig del er at det skal skje innen forsvarlig tid. Det er en stor utfordring, mener førstelagmann Marianne Vollan.