barnevern

Cecilia Dinardi. Foto.

Barnestemmen

Hun var selv et løvetannbarn. I dag kjemper Cecilia Dinardi (38) for å bedre barns rettssikkerhet.


Grethe Nordhelle.foto

Foreldre lurer systemet

– Konfliktnivået øker i barnefordelingssaker. Min påstand er at en overvekt av sakene har en skjult maktubalanse, der en av partene er en sterk manipulator.