barnevern

Høyesterett opprettholdt fosterbarn-adopsjon

I en omfattende dom, der praksis fra EMD vies stor plass, opprettholder Høyesterett samtykke til at et fosterforeldrepar kan få adoptere sin fem år gamle fostersønn. Gutten har siden fødselen ikke hatt kontakt med sine biologiske foreldre.Illustrasjonsfoto

– Det er helt absurd ikke å bli trodd

I en omsorgssak der et foreldrepar ble etterforsket for vold mot egne barn, vurderte tre advokater at det var uetisk å representere mor og far sammen. De ble overprøvd av Fylkesnemnda, og foreldrene måtte selv betale sine advokatkostnader.


Barnevern. Illustrasjonsfoto

Vil ha full åpenhet i barnevernssaker

– Jeg mener alle barnevernssaker, hvor private parter ønsker og aksepterer det, bør være åpne for media så lenge de anonymiserer saken ved omtale, sier advokat Ingrid Lauvås. Nå vil hun at barnevernet skal legge kortene på bordet.


Cecilia Dinardi. Foto.

Barnestemmen

Hun var selv et løvetannbarn. I dag kjemper Cecilia Dinardi (38) for å bedre barns rettssikkerhet.


Grethe Nordhelle.foto

Foreldre lurer systemet

– Konfliktnivået øker i barnefordelingssaker. Min påstand er at en overvekt av sakene har en skjult maktubalanse, der en av partene er en sterk manipulator.