Tema

Ingjer Ofstad. Foto.

Kvinner må ha «guts»

På Trondheimskontoret til advokatfirmaet Arntzen de Besche finnes det én kvinnelig partner, og hun er den eneste kvinnelige partneren dette kontoret har hatt.Kristian Råum Rasmus, Pål Asbjørnsen, Martin Abell.foto

Struktur og tid viktigst

Ordentlig struktur på stoffet ditt, og dønn kontroll på tiden. Det er de viktigste rådene til deg som skal forberede deg til første prøvesak i Høyesterett.


Ståle Hagen og Kiran Aziz. Foto.

Slik selger du advokat-tjenester

For å lykkes som advokat, må du levere kvalitet, levere timer og være en god selger. Det siste punktet erfarer mange at er litt vanskeligere for kvinner enn for menn.


Anne Birgitte Gammeljord og Merete Smith. Foto.

Strengere regler mot hvitvask

– Vi skal kjenne våre klienter som en lege kjenner sin pasient, sier Anne Birgitte Gammeljord, leder for CCBEs antihvitvask-komité.