Profiler


Toril Marie Øie. Foto.

Hun er Høyesteretts barrierebryter

Toril Marie Øie håper Høyesterett vil fortsette å ha høy tillit i samfunnet i hennes tid. Domstolens nye justitiarius håper å opptre samlende, og tror det gir en viss ro at hun ikke hører til en bestemt fraksjon.