Nyheter


Bisettelse Harald Stabell

Minneord om Harald Stabell

Før jul mottok vi den triste – og for de fleste av oss – overraskende melding om Harald Stabells død. Ved hans bortgang har den norske advokatstand blitt fattigere. Hvem er det nå som i samme grad kombinerer mot med faglig dyktighet sammen med et aldri sviktende engasjement for rettferdighet og solidaritet? Jeg ser ingen som kan fylle hans plass. Dessverre.