Nyheter


Ny aksjelov: Villedende og i motstrid

Advokatforeningen er svært kritisk til flere punkter i forslag til ny aksjelovgivning, og peker på at lovteksten flere steder ikke tilfredsstiller kravene til god lovgivning.