Nyheter


– Ville ikke likt at kona mi tjente bedre enn meg

Gammeldagse holdninger er den viktigste enkeltårsaken til den dårlige kjønnsbalansen i advokatfirmaenes partnerskap. Å dele foreldrepermisjonen likt mellom mødre og fedre, er et viktig skritt på veien, mener BDO-sjef.