Meninger

Påtalemyndighetens bruk av sakkyndige rapporter

Det har i den senere tid vært en rekke presseoppslag om at Vegvesenets UAG-rapporter (dybdeanalyse av dødsulykker, red.anmerk.) ikke har vært tilgjengelig for påtalemyndighet og domstoler. Dette på tross av at rapportene kunne inneholde opplysninger som kunne tenkes å føre til frifinnelse.


1881-advokatenes forretningsmodell

Om en arbeidstaker sitter i arbeidstiden og lurer på hvor mange ganger det er lov å sykemelde seg, og dessuten er forbannet på naboen som saget ned treet på nabogrensen, så vil Solbø & Co gladelig svare deg, og sende fakturaen til din arbeidsgiver. Og dersom arbeidsgiveren ringer om det samme, vil hun få råd fra den samme advokaten i samme sak uten at advokaten bryr seg om en eventuell interessekonflikt? Er det akseptabelt at advokatstanden opptrer på denne måten?


Advokatene i Opplysningen Eksperthjelp

I debattinnlegget fra Per E. Østbø, forretningsutvikler i Innova, «harseleres» det over at advokatbistand blir levert som en telefontjeneste. Samme person klagde for en stund tilbake Solbø & Co inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg med påstand om at det var flere forhold ved tjenesten som etter hans oppfatning var i strid med Regler for god advokatskikk.Hvem skal kunne kalle seg advokat?

Advokatbladet har i nr 8 2014 en fyldig redegjørelse over forslag til ny advokatlov som er fremlagt av advokatlovutvalget. For en pensjonert advokat vekker utvalgets forslag vedrørende bruk av advokattittelen interesse.