Meninger

Ada Sofie Austegaard. Foto.

Den farlige vei ….

«Jeg skulle ønske at slike fremtredende advokater ville arbeide like hardt for de som uskyldig har blitt til «ofre», som de gjør for den tiltalte som påførte dem denne tittelen», skriver Ada Sofie Austegard, leder av Stine Sofies Stiftelse.


Mette Yvonne Larsen. Foto

Replikk til Kapitals redaktør

Som forventet reagerer redaktør Vibeke Holth sterkt på mitt forsøk på å bringe motforestillinger inn i det hun hevder er sin egen balanserte journalistikk. S


Vibeke Holth. Foto.

Advokat Larsens usannheter

«Advokatbransjen er et viktig stoffområde for våre lesere, og av den grunn har vi de senere årene hatt en rekke artikler hvor vi har sett på hvordan advokater fyller sine roller. Larsen har fire ganger de siste årene blitt felt for ulike brudd på Regler for god advokatskikk, noe vi anser som ren forbrukerinformasjon for våre lesere som er opptatt av å velge riktige advokater. Det er derfor alt annet enn kampanjejournalistikk å omtale denne typen forhold, slik Larsen hevder», skriver redaktør i Kapital, Vibeke Holth.


Mette Yvonne Larsen. Foto

Bladet Kapitals kampanjejournalistikk

«I de to siste utgavene av Kapital dras det opp en rekke ubegrunnede og udokumenterte påstander om en rekke forhold. Det er kritikk om alt fra min rolle som vitne for staten i Klomsætsaken, til min jobb som advokat for kommunen i flere barnevernssaker», skriver advokat Mette Yvonne Larsen i dette debattinnlegget.


Bergljot Webster. Foto.

Et advokatsamfunn for ivaretakelse av rettssamfunnet

Det har flere ganger blitt gitt misvisende fremstillinger av advokatlovutvalgets forslag til ny modell for tilsyns- og disiplinærordning for advokater, senest av Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith under velkomsttalen til Advokatforeningens årsmiddag, skriver Bergljot Webster.


Påtalemyndighetens bruk av sakkyndige rapporter

Det har i den senere tid vært en rekke presseoppslag om at Vegvesenets UAG-rapporter (dybdeanalyse av dødsulykker, red.anmerk.) ikke har vært tilgjengelig for påtalemyndighet og domstoler. Dette på tross av at rapportene kunne inneholde opplysninger som kunne tenkes å føre til frifinnelse.


1881-advokatenes forretningsmodell

Om en arbeidstaker sitter i arbeidstiden og lurer på hvor mange ganger det er lov å sykemelde seg, og dessuten er forbannet på naboen som saget ned treet på nabogrensen, så vil Solbø & Co gladelig svare deg, og sende fakturaen til din arbeidsgiver. Og dersom arbeidsgiveren ringer om det samme, vil hun få råd fra den samme advokaten i samme sak uten at advokaten bryr seg om en eventuell interessekonflikt? Er det akseptabelt at advokatstanden opptrer på denne måten?


Advokatene i Opplysningen Eksperthjelp

I debattinnlegget fra Per E. Østbø, forretningsutvikler i Innova, «harseleres» det over at advokatbistand blir levert som en telefontjeneste. Samme person klagde for en stund tilbake Solbø & Co inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg med påstand om at det var flere forhold ved tjenesten som etter hans oppfatning var i strid med Regler for god advokatskikk.Hvem skal kunne kalle seg advokat?

Advokatbladet har i nr 8 2014 en fyldig redegjørelse over forslag til ny advokatlov som er fremlagt av advokatlovutvalget. For en pensjonert advokat vekker utvalgets forslag vedrørende bruk av advokattittelen interesse.