Meninger

Jens Richard Andersen. Foto.

Advokaten og styrerollen

Forslaget om at advokater ikke lenger skal kunne være styremedlem i og advokat for et aksjeselskap, kan få betydelige negative konsekvenser, skriver advokat Jens Richard Andersen i dette innlegget.Flinke folks forbannelse

«Robotene kommer, algoritmene er her og sensorer kobler snart den minste ting direkte til internett. Kravet til samarbeid på tvers av fagområder øker i en tid der gamle forretningsmodeller knuses», skriver First House-rådgiver Håkon Borud.Leif Petter Olaussen. Foto.

Uetterrettelig om anklager om overgrep mot barn

I et debattinnlegg i Aftenposten 30.12.2016 hevdet tre advokater, Fridtjof Piene Gundersen, Trude Trønnes og Thea Totland, at dommerne er subjektive og «tror ikke på barn som forteller om seksuelle overgrep i barnefordelingssaker». De tre mener å ha erfart at fortvilte foreldre har blitt fratatt barnet sitt fordi de har varslet om hva barnet har fortalt.