Meninger

Maria Hessen Jacobsen og to tyrkiske advokater. Foto

Mener Tyrkia ikke lenger kan regnes som en reell rettstat

I morgen markeres den internasjonale dagen for truede advokater over hele verden. I år rettes fokuset mot Tyrkia. «Tyrkiske advokater er våre helter i dag. Å vie dagen til dem er å feire deres mot, utholdenhet og standhaftighet», heter det i dette innlegget, som er forfattet i fellesskap av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Dommerforeningen, ICJ Norge og Politijuristene.

Les mer