Debatt


Jarl Hellesvik. Foto

Samer som folk og urfolk inn i Grunnloven?

Samene er ikke et eget folk, mener Jarl Hellesvik, som har skrevet boken Samer og samepolitikk (Kolofon forlag). Stortingsrepresentant Martin Kolberg m. flere, har fremmet…