Bøker

Bokomslag.

Strafferett i fjerde utgave

Hovedtemaet i boken er gjeldende, alminnelig strafferett etter straffeloven av 2005, men også grunnlovsendringer fra 2014 av strafferettslig betydning er tatt med.


Bokomslag.

Barn, foreldre og barneverntjenester

Denne boken behandler de sentrale emnene som er regulert av lov om barn og foreldre og lov om barneverntjenester, og viser til fersk høyesterettspraksis og statistikk.