Bøker

Bok cover

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Er det behov for en større endring av merverdiavgiftslovens regler for grenseoverskridende transaksjoner, og da særlig reglene for tjenester, slik at de leder til resultater som samsvarer med EU-retten?


Bok cover

Straffesaker i utlandet

Hvilke rettslige og faktiske muligheter har norske myndigheter til å bistå norske borgere som blir involvert i straffesaker i utlandet, enten som offer, gjerningsperson eller vitne?
Bokcover

Løsøreerververs Kreditorvern

Sett i rettssystematisk sammenheng skal spørsmålet om løsøreerververs kreditorvern høre hjemme innenfor rettsvernssystematikken.


Tomtefesteloven med kommentarer

Boken gir en systematisk gjennomgang av tomtefesteloven. Loven gir regler for tomteleie hvor festeren har eller skal ha hus på grunnen.Bokcover

Endring i arbeidsforhold, 2. utg.

Formålet med denne boken er å undersøke rekkevidden av og framgangsmåten ved utøvelsen av arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i arbeidsplikten i arbeidsforhold.Bokcover

Krav på penger

Hvordan pengekrav kan behandles på en mest mulig effektiv, sikker og korrekt måte er bokens tema.