Bøker

Halvard Helle. Foto.

Høyesteretts syn på straff

Da Høyesterett i 2015 markerte sitt 200-årsjubileum, medførte dette flere interessante bokutgivelser om vår øverste domstols rolle i det norske samfunnet. Men Høyesteretts viktige rolle som straffedomstol ble jevnt over underkommunisert, skriver advokat Halvard Helle i denne bokanmeldelsen.Ikke bare en bod

Ole Christian Hyggen har anmeldt boken «Bare en bod» av Jon Gangdal. «Gangdal insisterer på å kalle bygget en bod, men det dreier seg om en dobbelgarasje på 42 kvadratmeter som ble søkt oppført innenfor 100-metersbeltet i en kommune på Sørlandet», skriver Hyggen.


Sakførsel. Cover

Solid om sakførsel

Knut Boye har nettopp utkommet med 4. utgave av boken Sakførsel og dermed er tolv års ventetid over. I forordet viser Boye til at det…