Bøker


Bokomslag.

Strafferett i fjerde utgave

Hovedtemaet i boken er gjeldende, alminnelig strafferett etter straffeloven av 2005, men også grunnlovsendringer fra 2014 av strafferettslig betydning er tatt med.