Bøker


Tomtefesteloven med kommentarer

Boken gir en systematisk gjennomgang av tomtefesteloven. Loven gir regler for tomteleie hvor festeren har eller skal ha hus på grunnen.