Bøker

Ikke bare en bod

Ole Christian Hyggen har anmeldt boken «Bare en bod» av Jon Gangdal. «Gangdal insisterer på å kalle bygget en bod, men det dreier seg om en dobbelgarasje på 42 kvadratmeter som ble søkt oppført innenfor 100-metersbeltet i en kommune på Sørlandet», skriver Hyggen.

Les mer

Bok cover

Straffesaker i utlandet

Hvilke rettslige og faktiske muligheter har norske myndigheter til å bistå norske borgere som blir involvert i straffesaker i utlandet, enten som offer, gjerningsperson eller vitne?