Advokat-sommer


– Det er en skam hvordan vi isolerer folk i Norge

Advokatforeningens Merete Smith er klar på at vi må endre bruken av isolasjon og tvangsmidler.
– Jeg skjønner ikke hvorfor vi plasserer mennesker, som hverken er utagerende eller en fare for seg selv, på glattcelle. Det er det ingen av våre naboland som gjør, slår hun fast. Nå lader hun opp med en hel sommer på Sørlandet.