Sp-velgeren Endre Skjørestad: – Domstolene er blitt sultefôret

advokat Endre Skjørestad. Foto: Anders Minge, Stavanger Aftenblad- Justisministeren burde nok heller bruke kreftene sine på å sikre domstolene tilstrekkelig bevilgninger, sier advokat Endre Skjørestad. Foto: Anders Minge, Stavanger Aftenblad

Advokat Endre Skjørestad misliker det han omtaler som Regjeringens kullsviertro på at om vi bare får store enheter blir alt bra, og vil beholde de små domstolene.

Advokat Endre Skjørestad har en fortid som statssekretær i Finansdepartementet, og er i dag styreformann i Finanstilsynet. Han har også hatt en lang rekke andre styreverv, og jobber til daglig med skjønns- og ekspropriasjonsrett i Haver Advokatfirma på Bryne utenfor Stavanger.

–Hvorfor stemmer du på Senterpartiet?
Senterpartiet har et program, og en tradisjon, som passer best med mitt grunnsyn, selv om jeg ikke er enig med partiet i alt og ett. Jeg har alltid ment at det er viktig å spre makt og fremme lokalt sjølstyre. Sp er den beste garantisten for dette. Den politiske interessen ble vakt i forbindelse med den første EU avstemningen i 1972. Den gang var det viktig å forhindre at vi kom inn i en europeisk union, og Sp var den fremste forsvarer av nasjonalt sjølstyre. Etter det har det blitt Sp.

– Hva er de viktigste justispolitiske sakene for deg?
Her er det mye å ta tak i. For det første deler jeg ikke Regjeringens kullsviertro på at bare vi får store enheter, så blir alt bra. Etter mitt syn må sentraliseringen, eksempelvis innenfor politietaten, bremses. Det er viktig å opprettholde tjenestesteder lokalt, med tjenestemenn som kjenner de lokale forholdene. Når det gjelder domstolene, så var en gjennom en runde med sammenslåinger for noen år tilbake. Nå ryktes det om en ny runde. Jeg tviler på at det er noe å vinne på dette, i hvert fall i vårt område, sier Skjørestad.

En sammenslåing til færre og større enheter, kan kanskje spare staten for noen kroner, poengterer han.

Til gjengjeld får publikum og næringslivet økte kostnader i form av lengre reiser. Ellers er domstolene blitt sulteforet de siste årene , ved at Regjeringen har kuttet en til halvannen prosent i bevilgningene til en rekke statlige etater, og kalt dette for «avbyråkratisering». Dette har blant annet medført redusert bemanning, og tregere saksavvikling enn hva som er ønskelig. Den utviklingen må brytes, mener Skjørestad.

Valg 2017: Hvilket parti skal du stemme på?

Foran Stortingsvalget den 11.september spør Advokatbladet en rekke advokater hva de skal stemme på, og hvorfor.

I denne valg-serien spør vi advokater om deres synspunkter på en rekke justispolitiske områder. Foran Stortingsvalget den 11.september spør Advokatbladet en rekke advokater hva de skal stemme på, og hvorfor.

I dag er turen kommet til advokat Endre Skjørestad, partner i Haver advokatfirma på Bryne utenfor Stavanger. Fra 1997 til 2000 var han statssekretær for Finansdepartementet. Skjørestad har i dag flere styreverv, deriblant som styreleder i Finanstilsynet.

– Hvilke løsninger har Sp på disse områdene?
På dette området anser jeg at partiet har gjort seg godt gjeldende, blant annet ved at man har vært kritisk til politireformen.

– Hva synes du om Sylvi Listhaugs utspill om at menneskerettighetene til asylsøkere må vike for å sikre tryggheten til det norske folk?

Deler av den såkalte innvandrerdebatten har vært helt unødvendig, og er egentlig kun egnet til å hausse opp problemer og motsetninger som knapt finnes. Menneskerettighetene er grunnleggende. Disse må naturligvis gjelde overfor ethvert individ, det være seg norske borgere eller innvandrere. Det er fullt mulig å håndheve vår innvandringspolitikk, som det forresten er bred enighet om, uten å krenke menneskerettighetene.

Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) foreslo nylig at folk som er anmeldt for overgrep i «åpenbare saker» skal måtte gå med fotlenke, før du er dømt. Hva synes du om dette forslaget?

Det er tragisk at landet holder seg med en justisminister som går rundt med slike tanker. Man må ta dette i riktig rekkefølge. I en rettsstat kan og bør man ikke straffe mennesker før en sak er prøvd, og det eventuelt foreligger dom. En annen sak er det at i tilfeller der det er fare for at nye lovbrudd kan bli begått, eller bevis kan bli unndratt, så er det adgang til varetektsfengsling. Denne muligheten har man i dag, og dette er en del av vår rettstradisjon. Og så bør det gå kortest mulig tid mellom pågripelse og dom. Justisministeren burde nok heller bruke kreftene sine på å sikre domstolene tilstrekkelig bevilgninger, sier Skjørestad.

– Hva tror du blir hovedutfordringene for advokatstanden fremover?

Det er vanskelig å svare enkelt på det spørsmålet. Generelt vil jeg si at enhver profesjon er avhengig av tillit i samfunnet for øvrig. Dette gjelder i særdeleshet for advokater. Det er viktig at advokatene holder en høy etisk standard, at man bidrar til å løse konflikter, og at publikum oppfatter det slik at det er et rimelig forhold mellom den tjenesten man får og det tjenesten koster.

Hvilket parti tror du advokater flest stemmer på?

Når alt kommer til alt, representerer vel advokatene sånn noenlunde et tverrsnitt av befolkningen, også når det kommer til politiske holdninger. Det er selvfølgelig mange som stemmer Høyre eller Arbeiderpartiet. Men i år har jeg også truffet mange som sier de vil stemme Senterpartiet.

– Hvis ditt parti får justisministeren etter valget, hva er det første som bør skje?

Her viser jeg til svaret på spørsmålet to ovenfor. Dersom SP får justisministeren i en ny regjering Støre, føler jeg meg overbevist om at sentraliseringen innenfor politietaten, vil bli bremset.

– Hva skulle du ønske stod i Sps program, som du ikke finner der?

Jeg er jo egentlig republikaner, og mener at vi må finne et passende tidspunkt der vi kan avvikle kongehuset. Dessverre finner jeg ikke noen formulering om dette i SPs program. Men det er til å leve med.